BelediyeDeniz.Com
 • Anasayfa
 • RSS
 • İletişim
 • Site Haritası

Uluslararası Fonlar

French Development Agency

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Birliği'nin finansman kuruluşu olup, kamu ve özel sektör kuruluşlarına uzun vadeli, özellikle kalıcı projelerin finansmanını sağlamaktadır. EIB, kâr amacı gütmeyen bir kurum olup, 1958 yılında kurulmuş ve Avrupa Birliği'ne üye devletlere aittir.

EIB, 60'lı yılların ortalarından beri Türkiye'de faaliyet göstermektedir. EIB fonlarından faydalanan kamu ve özel sektör mensupları: yabancı yatırımcıların yanı sıra, merkezi ve yerel yönetimler, yerel bankalar ve sanayi kuruluşlarıdır.

EIB'nin destek verdiği projeler arasında enerji, imalat, çevre altyapısı, doğal kaynaklar, turizm, telekomünikasyon, bilişim teknolojileri, medya ve ulaştırma alanları yer almaktadır.

DenizBank ile EIB, 13 Haziran 2008 tarihinde Belediyelere ve kamu hizmeti sağlayan yerel idarelere uzun vadeli yatırım imkânı sunan Belediyeler Kredisi Finans Sözleşmesi imzalamıştır.

French Development Agency

Türkiye'de ilk defa DenizBank ile imzalanan 150 milyon Euro anlaşmanın en önemli özelliği ise, 40 milyon Euro kısmın Avrupa Birliği Komisyonu'nun bağış katkısını içermesidir.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen bağış programının amacı, Türkiye'deki küçük çaplı belediyelerin altyapı yatırımları için uzun vadeli kredi finansmanına erişimini ve mali teşviklere hak kazanan müdahil mali aracıların, uygun projeler ve kullanıcılar için kredi operasyonlarını genişletmesini sağlamaktır.

EIB aracılığı ile Türkiye'de ilk defa DenizBank'ın dahil olduğu bu teşvik programı sayesinde DenizBank, belediyelere uzun vadeli kredi sağlama kapasitesini artırmaktadır.

French Development Agency

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) hizmetlerini kamu çıkarına yöneltmiş ve kalkınmaya finansman sağlayan bir Fransız kamu kuruluşudur.

Uzmanlaşmış bir mali kuruluş olan AFD, özel sektör olduğu kadar kamu kuruluşlarının, altyapı, finans, kırsal ve kentsel kalkınma, eğitim, sağlık gibi çeşitli alanlarda yürüttükleri ekonomik ve sosyal projelerine de destek vermektedir.

Hibe ve piyasa koşullu kredileri kapsayan geniş bir mali araç yelpazesine sahip olan AFD günümüzde gelişmekte olan 60'ı aşkın ülkede ve Fransız denizaşırı toprakların tümünde faaliyet göstermektedir.

Bağlı bulunduğu üst kuruluşlarla ilişkili olarak AFD, Fransa'nın kalkınmada etkili olmasına ve bu alanda kamu politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Her bir faaliyetinde AFD, Fransa'nın kalkınmaya ayırdığı kamu yardımında öncelik olarak nitelendirdiği, Birleşmiş Milletler'in Bin Yıl Kalkınma Hedefleri'ni desteklemektedir.

DenizBank ile AFD arasında 28 Kasım 2008 tarihinde belediye projelerinin finansmanına yönelik kredi anlaşması imzalanmıştır. Bu işbirliği, AFD'nin dünya çapında bir banka ile belediye finansmanına yönelik ilk kredi anlaşması olma özelliğini taşımaktadır.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde DenizBank, 80 milyon Euro tutarındaki krediyi su, atık, ulaşım ve altyapı projelerin finansmanı için sağlarken, projelerin çevreye olan etkileri de finansmanın sağlanması konusunda önemli kriterlerden biridir.

Yerel yönetimlerin finansman ihtiyaçlarına çözüm getirmeyi amaçlayan anlaşmanın bir başka özelliği ise, belediyelere yönelik bir eğitim ve teknik destek programı içermesidir.

Çeşitli ülkeler Eximbank’ları genelde ülkelerindeki bir banka aracılığı ile bu kredileri sağlamaktadırlar. Her ülkenin İhracat Sigora Kuruluşu o ülke menşeli yatırım mallarının ihracatının teşvik edilmesi amacıyla ticari bankaların doğrudan üstlenmek istemedikleri / üstlenemeyecekleri muhtelif risklere karşı ihracatçılar veya finansör bankalar lehine orta veya uzun vadeli kredi garantisi veya sigortası sağlamaktadır

İhracatçı firma parasını aracı Banka'dan peşin almakta, ithalatçı ise ödemeyi vadeli olarak gerçekleştirmektedir. İthalatçının Bankası, bu yapı içerisinde Aracı Banka ile kredi anlaşması imzalamakta ve direkt borçlu veya garantör olmaktadır. Vadelerinde ödemeler yine ithalatçının Bankası aracılığı ile yapılmakta, dolayısı ile ithalatçının Bankası ithalatçı firmanın riskini almaktadır. Bu kredilerin hayata geçirilebilmesi için ihracatçı, ülkesindeki Eximbank'a proje ile birlikte başvurarak ithalatçı için orta vadeli bir kredi talep etmektedir. Bu tip krediler, ihracatçının ülkesine göre değişik isimler almaktadır.

OECD kurallarına göre; ticari kontrat tutarının maksimum %85’i finanse edilir. Ticari kontrat tutarının %15’lik kısmının ithalatçı firma kaynaklarından ihracatçı firmaya avans şeklinde ödenmektedir.

Ülke kredileri birbirini takip eden 6 aylık dönemlerde birbirine eşit anapara ve ilgili döneme ait masraf ve komisyonlarla birlikte tahakkuk eder.

Belli Başlı İhracat Sigorta Kuruluşları

 • US Exim -Amerika
 • EDC - Kanada
 • EULER HERMES - Almanya
 • COFACE - Fransa
 • SACE - İtalya
 • OeKB - Avusturya
 • ECGD - İngiltere
 • SERV - İsviçre
 • OND Ducroire - Belçika
 • CESCE – İspanya
 • ATRADIUS - Hollanda
 • EKN – İsveç
 • FINNVERA – Finlandiya
 • EKF – Danimarka
 • GIEK – Norveç
 • EFIC – Avusturalya
 • JBIC – Japonya
 • KEXIM – Korea
 • SINOSURE - Çin

Yeniliklerden haberdar olabilmek için mail adresinizi giriniz.