BelediyeDeniz.Com
  • Anasayfa
  • RSS
  • İletişim
  • Site Haritası

G. Nakit Krediler

Teminat Mektupları

Resmi kurum ve kuruluşlara, diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben, belirli bir işin, teslimin ya da taahhüdün, belirlenen sürede ve şartlar uyarınca yerine getirileceği, getirilmezse yerine getirecek olan/iş, teslim ve taahhüdü üstlenen tarafın ödemesi gereken tutarın banka tarafından kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin verilen garantilerdir.

Teminat mektupları müşterinin talebine göre TL ya da Yabancı Para olarak düzenlenebilir. Vadeleri süreli ya da süresiz olarak belirlenebilir.

Referans Mektupları

Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin veya diğer kamu ve özel kuruluşların açacakları ihalelere katılabilmek için düzenlenen Banka referans mektuplarıdır. TL veya yabancı para cinsinden düzenlenebilir.

Harici Garantiler

Yabancı para cinsinden, muhatabı yurtdışında yerleşik kişi/kurum olan gayrinakit kredilerdir.

Yurtdışında inşaat, tesisat işleri ile montaj, mühendislik, proje, danışmanlık, taşıma gibi hizmetler yapan girişimcilerin aldıkları işler için veya yurtdışındaki alıcı şirketlerin Türkiye'deki ihracatçı şirketlerden peşin ödemeyle satın aldığı ürünlerin yüklenmesi/teslimini teminen; doğrudan yararlanan veya kontrgaranti karşılığında Bankamızca düzenlenir.

Girişimciler yurtdışındaki ihalelere, tek başına ya da o ülkedeki yerel bir firma ile adi ortaklık kurarak katılabilmektedir. Bankalar, Türk girişimcilerin katıldığı bu adi ortaklıklara da garanti verebilmektedir.

Akreditif

İthalat işlemlerinde, ithalatçı firmanın ödediği ya da vadesinde ödeyeceği bedele karşılık istediği nitelikte malın alınmasını ve ihracatçının belirlenen koşullarda mal bedelini tahsil etmesini Bankamızın garanti altına aldığı kredi türüdür.

Alıcının bankası, ihracatçının ülkesindeki bir banka aracılığı ile, belirlenen süre içinde malların gönderildiğini gösterir belgelerin ibrazı karşılığında satıcıya ödeme yapacağını taahhüt eder.

Malların kontrolünü ve mülkiyetini devreden belgeler karşılığında ödeme yapılması sistemi akreditifte, güven kurumları olan bankalar; alıcı ve satıcı için güvenilir bir ödeme yöntemi olarak uluslararası ticarette kullanılmaktadır.

Kabul/Aval Krediler

Firmanın ithal edeceği mallara ihracatçı firmanın keşide edeceği poliçe kabulü ile ödeme yapmadan belirli bir vade sonunda ödeneceğini malı satan firmaya Bankamızın garanti etmesi olarak tanımlanabilecek bu tür kredilerde, Bankamız firmanın yapacağı ithalatla ilgili poliçeleri avalist sıfatı ile imzalayarak ithalatçı tarafından kabul edilmiş ve vadesine en çok 1 yıl kalmış poliçelere aval vermektedir.

İthalat işlemlerinde Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Akreditifli ödemeler Bankamızın garantisi altında poliçelere bağlanır ve senetli borç haline getirilir.

Poliçelere ithalatçı banka tarafından aval verilmesi durumunda, poliçeler herhangi bir bankada iskonto ettirerek erken tahsil edilebilir.

Yeniliklerden haberdar olabilmek için mail adresinizi giriniz.