BelediyeDeniz.Com
 • Anasayfa
 • RSS
 • İletişim
 • Site Haritası

Eğitim

9-10 Ekim 2013 tarihlerinde , AFD - ADEME - DENİZBANK işbirliği ile Ankara TBB binasında "Yerel Enerji ve Yerel İklim Planı" konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

Çağımızın önemli konularından biri olan İklim Değişikliğinin; yükselen yaz sıcaklıkları, azalan kış yağışları, yüzey sularının kaybı, artan kuraklıklar, toprak bozulması, kıyı erozyonu ve sel gibi olumsuz doğa sonuçlarını ortaya çıkardığı bilinmektedir. Bu sonuçların gıda üretimi ve kırsal kalkınma için su rezervleri üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin bulunduğu hususları eğitim boyunca işlenmiştir.


Türkiye'nin iklimi değiştikçe söz konusu doğal afetlerin gerçekleşme sıklığının artacağı bilgisi aktarılmış ve buna ek olarak, Türkiye'deki hızlı büyüme ve sera gazlarındaki artış, "Düşük Karbonlu Şehirler" konusu kentsel planlama stratejilerinin içinde önemli bir yer sergilediği vurgulanmıştır.


Eğitimin içeriği aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

 • Fransa Çevre ve Enerji Kurumu (ADEME) metodolojisi
 • Yeni "Düşük Karbon Şehirler" yaklaşımına genel bakış
 • İklim eylem planları
 • Türkiye özelinde ekonomik büyüme, nüfus artışı, iklim değişikliği ve yerel enerji piyasası dinamikleri


Eğitim BURGEAP tarafından sağlanmış olup, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C. Başbakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Kalkınma Bakanlığı ile 13 Belediyenin katılımıyla toplam 30 kişilik bir ekiple gerçekleştirilmiştir.

 

 

5-6 Kasım 2012 tarihlerinde , AFD - ADEME - DENİZBANK işbirliği ile Deniz Akademi'de düzenlenen "İklim Eylem Planı ve Düşük Karbonlu Şehirler " konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

Çağımızın önemli konularından biri olan İklim Değişikliğinin; yükselen yaz sıcaklıkları, azalan kış yağışları, yüzey sularının kaybı, artan kuraklıklar, toprak bozulması, kıyı erozyonu ve sel gibi olumsuz doğa sonuçlarını ortaya çıkardığı bilinmektedir.Bu sonuçların gıda üretimi ve kırsal kalkınma için su rezervleri üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin bulunduğu hususları eğitim boyunca işlenmiştir.


Türkiye'nin iklimi değiştikçe söz konusu doğal afetlerin gerçekleşme sıklığının artacağı bilgisi aktarılmış ve buna ek olarak, Türkiye'deki hızlı büyüme ve sera gazlarındaki artış, "Düşük Karbonlu Şehirler" konusu kentsel planlama stratejilerinin içinde önemli bir yer sergilediği vurgulanmıştır.


Eğitimin içeriği aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

 • Fransa Çevre ve Enerji Kurumu (ADEME) metodolojisi
 • Yeni "Düşük Karbon Şehirler" yaklaşımına genel bakış
 • Türkiye özelinde ekonomik büyüme, nüfus artışı, iklim değişikliği ve yerel enerji piyasası dinamikleri


Eğitim BURGEAP ve MAVİ Danışmanlık tarafından sağlanmış olup, Marmara Belediyeler Birliği'nin 13 belediye ve iştirakinin teknik birimlerinin oluşturduğu 20 kişilik bir ekip ile gerçekleştirilmiştir.

25-26 Haziran 2012 tarihlerinde DenizAkademi'de belediye çalışanları için düzenlenen "Kazanmak Yetmez" eğitiminde başlıca konular;

 • Müzakere tarzları ve müzakere stratejisi oluştururken gözönünde bulundurulacak faktörler,
 • Farklı müzakere yapma tarzları,
 • Müzakere hazırlığı,
 • Müzakere sürecinin evreleri,
 • Müzakere sonrası değerlendirme Çatışmayı yönetmek,
 • Müzakere sürecinin bir bütün olarak değerlendirilmesi.

 oldu. İlgili eğitime farklı belediyelerden 20 katılımcı konuk edildi. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı gözlenmiş olup ilgili eğitimin tekrarı planlanmaktadır.

 

 

22-23 Aralık 2011 tarihlerinde DenizAkademi'de belediye çalışanları için düzenlenen "Kazanmak Yetmez" eğitiminde başlıca konular;

 

 • Müzakere tarzları ve müzakere stratejisi oluştururken gözönünde bulundurulacak faktörler,
 • Farklı müzakere yapma tarzları,
 • Müzakere hazırlığı,
 • Müzakere sürecinin evreleri,
 • Müzakere sonrası değerlendirme Çatışmayı yönetmek,
 • Müzakere sürecinin bir bütün olarak değerlendirilmesi.

 

oldu. İlgili eğitime farklı belediyelerden 10 katılımcı konuk edildi. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı gözlenmiş olup ilgili eğitimin tekrarı planlanmaktadır.

12-13 Temmuz 2011 tarihlerinde DenizAkademi’de belediye çalışanları için düzenlenen “Duygusal Zeka” eğitiminde başlıca konular;

 • Duyguları tanıma, kendinde ve başkalarında farketme
 • İyimserlik ve yüksek iç motivasyon
 • Duygusal enerjinin gücü ve işe bağlılık
 • Başarı yönelimi ve duyguların rolü
 • Değerlerin temelindeki duygular ve yönelimler
 • Kendini tanıyarak başkalarını anlamak, kendini denetleyerek ilişkilerini yönetmek

 

oldu. İlgili eğitime farklı belediyelerden 10 katılımcı konuk edildi. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı gözlenmiş olup ilgili eğitimin tekrarı planlanmaktadır.

28-29 Haziran 2011 tarihlerinde DenizAkademi’de belediye çalışanları için düzenlenen “Çatışma Yönetimi” eğitiminde başlıca konular;

 • Olumsuz duyguların kaynağını ve tetikleyicilerini tanımak,
 • Sağlıklı kızgınlık sergileme,
 • Kaygıyı farketmek, kontrol etmek,
 • İş ve aile hayatında olumsuz duygulara yol açan davranışları öğrenmek,
 • Çatışma nedenlerini ve düzeylerini tanımak,
 • Çatışmayı yönetmek,
 • Zor insanlarla başaçıkmak.

oldu. İlgili eğitime farklı belediyelerden 10 katılımcı konuk edildi. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı gözlenmiş olup ilgili eğitimin tekrarı planlanmaktadır.

26-27 Nisan 2011 tarihlerinde DenizAkademi'de belediye çalışanları için düzenlenen "Emsalsiz Hizmet Deneyimi"nde başlıca konular;

 • Vatandaşlar Ne İstiyor?
 • Deneyim 101
 • Emsalsiz Vatandaş Deneyimi Tasarımı
 • Nasıl Emsalsiz Vatandaş Deneyimleri Yaşatan Bir Kuruma/Birime/Kişiye dönüşülür?

oldu. Bir bütün olarak mükemmel hizmet deneyimini ana bir iş stratejisi olarak benimsenmesini sağlayan eğitime, farklı belediyelerden 19 katılımcı konuk edildi. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı eğitim tekrarı planlanacaktır.

Denizbank belediyelere ve belediye çalışanlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Belediye çalışanlarına eğitimlerine devam eden Denizbank 17-18 Mart 2011 tarihlerinde DenizAkademi'de Kartal Belediyesi çalışanları için düzenlenen "İlişki Yönetimi Eğitimi"nde başlıca konular;

 • tutum ve davranış sergileme
 • profesyonel davranışı geliştirme
 • yetkin davranışın temelleri
 • etkinliğini artırma
 • iletişim becerilerini ilişkilere uygulama
 • duygularını tanıma, kontrol etme ve kızgınlıkla başaçıkma
 • uzlaşma ve sinerji yaratma

oldu. Uyumlu bir ekip çalışmasının da önemli bir parçası olan eğitimde, konular anlatım, uygulamalar ve video kayıtları ile ele alındı. Eğitimin bütünü karşılıklı etkileşim anlayışıyla yürütüldü. Eğitime katılan toplam 20 belediye çalışanına, başkaları aracılığı ile kendilerini öğrenme ve geliştirme imkânı sağlandı. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı eğitimin tekrarı planlanmaktadır.

9-10 Şubat 2011 tarihlerinde DenizAkademi’de belediye çalışanları için düzenlenen “Yönetim Becerileri Eğitimi”nde başlıca konular;

 

 • Yöneticilerin, iş dünyasındaki değişimin yönü doğrultusunda yeni rolünü anlamak
 • Kurum kültürü ve insan yönetimin temelini oluşturan duygusal zeka yetkinliklerini ve liderlik tarzlarını öğrenmek,
 • Birlikte çalıştığı ekibin yeterlilik ve isteklilik düzeyini tanımak, bireysel yönetim tarzını öğrendiklerine uygulayabilmek,
 • Liderlik yetkinliği olarak etkili kararların nasıl verileceğini öğrenmek,
 • Duygusal zekayı iş hayatına aktarma becerisini geliştirmek,
 • Olumlu veya olumsuz durumlarla ilgili çalışanlara geribildirim verebilmek

 

oldu. Yöneticilik ve liderlik konusunda çeşitli davranış biçimlerini konu olarak alan eğitime, farklı belediyelerden 21 katılımcı konuk edildi. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı eğitim tekrarı planlanacaktır.

9-10 Şubat 2011 tarihlerinde DenizAkademi’de belediye çalışanları için düzenlenen “Yönetim Becerileri Eğitimi”nde başlıca konular;

 • Yöneticilerin, iş dünyasındaki değişimin yönü doğrultusunda yeni rolünü anlamak
 • Kurum kültürü ve insan yönetimin temelini oluşturan duygusal zeka yetkinliklerini ve liderlik tarzlarını öğrenmek,
 • Birlikte çalıştığı ekibin yeterlilik ve isteklilik düzeyini tanımak, bireysel yönetim tarzını öğrendiklerine uygulayabilmek,
 • Liderlik yetkinliği olarak etkili kararların nasıl verileceğini öğrenmek,
 • Duygusal zekayı iş hayatına aktarma becerisini geliştirmek,
 • Olumlu veya olumsuz durumlarla ilgili çalışanlara geribildirim verebilmek

oldu. Yöneticilik ve liderlik konusunda çeşitli davranış biçimlerini konu olarak alan eğitime, farklı belediyelerden 21 katılımcı konuk edildi. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı eğitim tekrarı planlanacaktır.

25-26 Ocak 2011 tarihlerinde DenizAkademi’de belediye çalışanları için düzenlenen “Emsalsiz Hizmet Deneyimi”nde başlıca konular;

 • Vatandaşlar Ne İstiyor?
 • Deneyim 101
 • Emsalsiz Vatandaş Deneyimi Tasarımı
 • Nasıl Emsalsiz Vatandaş Deneyimleri Yaşatan Bir Kuruma/Birime/Kişiye dönüşülür?

oldu. Bir bütün olarak mükemmel hizmet deneyimini ana bir iş stratejisi olarak benimsenmesini sağlayan eğitime, farklı belediyelerden 21 katılımcı konuk edildi. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı eğitim tekrarı planlanacaktır.

DenizBank, belediye çalışanlarına yönelik düzenlemekte olduğu, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlama amaçlı eğitimlere mdevam ediyor.

 • tutum ve davranış sergileme
 • profesyonel davranışı geliştirme
 • yetkin davranışın temelleri
 • etkinliğini artırma
 • iletişim becerilerini ilişkilere uygulama
 • duygularını tanıma, kontrol etme ve kızgınlıkla başaçıkma
 • uzlaşma ve sinerji yaratma

oldu. Uyumlu bir ekip çalışmasının da önemli bir parçası olan eğitimde, konular anlatım, uygulamalar ve video kayıtları ile ele alındı. Eğitimin bütünü karşılıklı etkileşim anlayışla yürütüldü. Eğitime katılan toplam 19 belediye çalışanına, başkaları aracılığı ile kendilerini öğrenme ve geliştirme imkânı sağlandı. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı eğitimin tekrarı planlanmaktadır.

DenizBank, belediye çalışanlarına yönelik düzenlemekte olduğu, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlama amaçlı eğitimlere devam ediyor.

21-22 Aralık 2010 tarihlerinde DenizAkademi'de belediye çalışanları için düzenlenen "Yönetim Becerileri Eğitimi"nde başlıca konular;

 • Yöneticilerin, iş dünyasındaki değişimin yönü doğrultusunda yeni rolünü anlamak,
 • Kurum kültürü ve insan yönetimin temelini oluşturan duygusal zeka yetkinliklerini ve liderlik tarzlarını öğrenmek,
 • Birlikte çalıştığı ekibin yeterlilik ve isteklilik düzeyini tanımak, bireysel yönetim tarzını öğrendiklerine uygulayabilmek,
 • Liderlik yetkinliği olarak etkili kararların nasıl verileceğini öğrenmek,
 • Duygusal zekayı iş hayatına aktarma becerisini geliştirmek,
 • Olumlu veya olumsuz durumlarla ilgili çalışanlara geribildirim verebilmek

oldu. Uyumlu bir ekip çalışmasının da önemli bir parçası olan eğitimde, konular anlatım, uygulamalar ve video kayıtları ile ele alındı. Eğitimin bütünü karşılıklı etkileşim anlayışla yürütüldü. Eğitime katılan toplam 18 belediye çalışanına, başkaları aracılığı ile kendilerini öğrenme ve geliştirme imkânı sağlandı. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı eğitimin tekrarı planlanmaktadır.

DenizBank, belediye çalışanlarına yönelik düzenlemekte olduğu, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlama amaçlı eğitimlere devam ediyor.

23 Aralık 2010 tarihlerinde DenizAkademi'de belediye çalışanları için düzenlenen "Çevre Eğitimi"nde başlıca konular;

 • Çevre Açısından Boyut, Tehlike, Risk, Etki Kavramları ve Örnekler
 • Çevresel Risklerin Değerlendirilmesi- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Şartları
 • Çevresel Risk Değerlendirmesinin Uygulama Adımları
 • Her bir gruba eğitim sırasında tercihe bağlı olarak seçilecek belediye faaliyet alanlarından biri ile ilgili risk değerlendirme çalışması yaptırılması
 • Grupların sunuşları ve tartışmalarla eğitimin tamamlanması

oldu. Uyumlu bir ekip çalışmasının da önemli bir parçası olan eğitimde, konular anlatım, uygulamalar ve video kayıtları ile ele alındı. Eğitimin bütünü karşılıklı etkileşim anlayışla yürütüldü. Eğitime katılan toplam 20 belediye çalışanına, başkaları aracılığı ile kendilerini öğrenme ve geliştirme imkânı sağlandı. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı eğitimin tekrarı planlanmaktadır.

DenizBank, belediye çalışanlarına yönelik düzenlemekte olduğu, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlama amaçlı eğitimlere devam ediyor.

24-25 Kasım 2010 tarihlerinde DenizAkademi'de belediye çalışanları için düzenlenen “İlişki Yönetimi Eğitimi”nde başlıca konular;

 • tutum ve davranış sergileme
 • profesyonel davranışı geliştirme
 • yetkin davranışın temelleri
 • etkinliğini artırma
 • iletişim becerilerini ilişkilere uygulama
 • duygularını tanıma, kontrol etme ve kızgınlıkla başaçıkma
 • uzlaşma ve sinerji yaratma

oldu. Uyumlu bir ekip çalışmasının da önemli bir parçası olan eğitimde, konular anlatım, uygulamalar ve video kayıtları ile ele alındı. Eğitimin bütünü karşılıklı etkileşim anlayışla yürütüldü. Eğitime katılan toplam 21 belediye çalışanına, başkaları aracılığı ile kendilerini öğrenme ve geliştirme imkânı sağlandı. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı eğitimin tekrarı planlanmaktadır.

19-20 Ekim 2010 tarihlerinde DenizAkademi'de düzenlenen “Proje Kültürü Eğitimi”ne çeşitli belediyelerden toplam 18 katılımcı konuk edildi. Eğitimin amacı, katılımcılara proje kavramını yoğun olarak kullanmayı öğretmek; proje planları olan veya devam eden projeleri bulunan belediyelere projelerde yaşanan etkileşim, ilişki ve öncelik çakışmaları konusunda kişiye farkındalık kazandırmak olmuştur.

Proje Kültürü Eğitimi'nde katılımcılara;

 • proje aşamaları
 • proje gelişim araçları
 • proje yöntemleri
 • değişim çeşitleri ve değişime direnç
 • proje sınıflandırılması
 • projenin gelişimi sırasında ortaya çıkacak insan davranışları ve ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar

ile ilgili bilgi verilerek; konuların durum çalışmaları ve yaşanmış örnekler ile açıklanması sağlanmış olup, katılımcıların olumlu geri bildirimleri doğrultusunda yeni eğitimler yapılması planlanmaktadır.

DenizBank, belediye çalışanlarına yönelik düzenlemekte olduğu, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlama amaçlı eğitimlere devam ediyor.

28-29 Eylül 2010 tarihlerinde DenizAkademi'de belediye çalışanları için düzenlenen “Stratejik Düşünce Eğitimi”nde başlıca konular;

 • Belediyenin geçmişten kurtulma yetkinliği
 • Belediyenin geleceği yeniden oluşturma yetkinliği

oldu. Uyumlu bir ekip çalışmasının da önemli bir parçası olan eğitimde, konular anlatım, uygulamalar ve video kayıtları ile ele alındı. Eğitimin bütünü karşılıklı etkileşim anlayışla yürütüldü. Eğitime katılan toplam 19 belediye çalışanına, başkaları aracılığı ile kendilerini öğrenme ve geliştirme imkânı sağlandı. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı eğitimin tekrarı planlanmaktadır.

15-16 Haziran 2010 tarihlerinde DenizAkademi'de belediye çalışanları için düzenlenen "Yönetim Becerileri Eğitimi"nde başlıca konular;

 • Yöneticilerin, iş dünyasındaki değişimin yönü doğrultusunda yeni rolünü anlamak
 • Kurum kültürü ve insan yönetimin temelini oluşturan duygusal zeka yetkinliklerini ve liderlik tarzlarını öğrenmek,
 • Birlikte çalıştığı ekibin yeterlilik ve isteklilik düzeyini tanımak, bireysel yönetim tarzını öğrendiklerine uygulayabilmek,
 • Liderlik yetkinliği olarak etkili kararların nasıl verileceğini öğrenmek,
 • Duygusal zekayı iş hayatına aktarma becerisini geliştirmek,
 • Olumlu veya olumsuz durumlarla ilgili çalışanlara geribildirim verebilmek

oldu. Yöneticilik ve liderlik konusunda çeşitli davranış biçimlerini konu olarak alan eğitime, farklı belediyelerden 18 katılımcı konuk edildi. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı eğitim tekrarı planlanacaktır.

DenizBank, belediye çalışanlarına yönelik düzenlemekte olduğu, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlama amaçlı eğitimlere devam ediyor.

13-14 Mayıs 2010 tarihlerinde DenizAkademi'de belediye çalışanları için düzenlenen "İlişki Yönetimi Eğitimi"nde başlıca konular;

 • tutum ve davranış sergileme
 • profesyonel davranışı geliştirme
 • yetkin davranışın temelleri
 • etkinliğini artırma
 • iletişim becerilerini ilişkilere uygulama
 • duygularını tanıma, kontrol etme ve kızgınlıkla başaçıkma
 • uzlaşma ve sinerji yaratma

oldu. Uyumlu bir ekip çalışmasının da önemli bir parçası olan eğitimde, konular anlatım, uygulamalar ve video kayıtları ile ele alındı. Eğitimin bütünü karşılıklı etkileşim anlayışla yürütüldü. Eğitime katılan toplam 21 belediye çalışanına, başkaları aracılığı ile kendilerini öğrenme ve geliştirme imkânı sağlandı. Katılımcıların son derece memnun şekilde ayrıldığı eğitimin tekrarı planlanmaktadır.

13-14 Nisan 2010 tarihlerinde DenizAkademi'de düzenlenen "Proje Kültürü Eğitimi"ne çeşitli belediyelerden toplam 18 katılımcı konuk edildi. Eğitimin amacı, katılımcılara proje kavramını yoğun olarak kullanmayı öğretmek; proje planları olan veya devam eden projeleri bulunan belediyelere projelerde yaşanan etkileşim, ilişki ve öncelik çakışmaları konusunda kişiye farkındalık kazandırmak olmuştur.

Proje Kültürü Eğitimi'nde katılımcılara;

 • proje aşamaları
 • proje gelişim araçları
 • proje yöntemleri
 • değişim çeşitleri ve değişime direnç
 • proje sınıflandırılması
 • projenin gelişimi sırasında ortaya çıkacak insan davranışları ve ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar

ile ilgili bilgi verilerek; konuların durum çalışmaları ve yaşanmış örnekler ile açıklanması sağlanmış olup, katılımcıların olumlu geri bildirimleri doğrultusunda yeni eğitimler yapılması planlanmaktadır.

3 Kasım 2009 tarihinde Deniz Akademi'de gerçekleştirileren bu seminerde çeşitli belediyelerimizden toplam 44 katılımcımıza "Temel Bankacılık Eğitimi'nin yanı sıra DenizBank Kamu Finansmanı çalışmaları hakkında bilgilendirme de verilmiştir.

2 kısım halinde gerçekleştirilen ve özellikle temel bankacılık ürünlerinin tanıtımı ve bankalardaki uygulamaları üzerine yoğunlaşılan ilk kısmın ardından DenizBank Kamu Finansmanı uygulamaları ve Türkiye' deki yerel yönetimlerin mali yapılarının Avrupa ülkeleri ile kıyaslanarak değerlendirildiği 2. bölümle sonuçlandırılan eğitim, önümüzdeki dönemlerde de konuları çeşitlendirilerek devam ettirilecektir.

2 Ekim 2009 tarihinde Deniz Akademi'de gerçekleştirileren bu seminerde kamu finasmanı iş kolundan sorumlu 22 portföy yöneticine geçen yıldaki performansımız, işkolumuzun stratejisi, hedefi, bütçesi ve bankamız kredi prosedürü anlatılmış ayrıca Türkiye' de yerel yönetimlerin yapılanması ve işleyişleri hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Özellikle yenilenen yasal düzenlemeler ve bu kanun maddelerinin bankalar ile yerel yönetimlerin çalışma koşullarını nasıl şekillendireceği hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapılmıştır.

Kamu Finansmanı dalında Türkiye' de bugüne kadar yapılanın dışında, uzun vadeli proje finansmanı, nakit yönetimi ürünleri ve kısa vadeli yönetim finansmanı alanlarında faaliyet göstermek ve yurt çapına yayılmak en büyük hedefi olan DenizBank, bilincin tüm çalışanlarına aynı takım ruhunu taşıyan bir bütünün parçaları olarak yayılması için uyguladığı eğitimlere devam edecek.

23-25 Eylül 2009 tarihlerinde DenizBank kamu finansmanı iş kolunda görevli 9 portföy yöneticisi ve genel müdürlükte görevli 3 yöneticinin katılımıyla Brüksel'de Dexia Galileo Bulding ve Paris'de Dexia Tower'da gerçekleştirilen bu seminerlerde Dexia'nın dünya lideri olduğu kamu finansmanının farklı alanlarında portföy yöneticilerimize uygulamalar ve sunumlar ile çok önemli bilgiler aktarıldı. Yapılan seminerlerde özellikle kamu sektörü ve yerel yönetimlerle yurtdışında yürütülmekte olan finansal çalışmaların Türkiye' de uygulanabilirliği ve bizim belediyelerimize yapacağı katkılar tartışıldı.

Kamu Finansmanı olarak Deniz Akademi'de belediyelere yönelik organize edilen eğitimlerin ilkini 15 Nisan 2009 tarihinde İSKİ çalışanları için düzenlenmiştir. "Temel Bankacılık" konulu eğitim ile kamu personellerinin bankacılık sistemini tanımaları ve karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda fikir sahibi olmaları hedeflenmiştir.

Yeniliklerden haberdar olabilmek için mail adresinizi giriniz.